Wybierz wersję językową:

Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie

o ochronie danych lub RODO ) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADIOSTER Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, mieszcząca się pod adresem: 40-661 Katowice, ul. Wilcza 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040488,
z kapitałem zakładowym 100.000,00 zł, NIP 6340021731.

 

2. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:
a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b)
b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a)
c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegającego na pozyskiwaniu nowych kontaktów do potencjalnych klientów komercyjnych w celu oferowania własnych produktów
e) do celów sprzedażowych i marketingowych realizowanych przez Administratora
w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na podstawie (6 ust. 1 lit. a.)
f) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f )

 

3. Dane osobowe zostały pozyskane na jeden z wymienionych sposobów:
a) przez bezpośrednie podanie danych osobowych w postaci przekazania wizytówki, wysyłki korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,

wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej administratora
b) z publicznie dostępnych źródeł takich jak: firmowe strony internetowe
c) przekazania w dowolny sposób danych niezbędnych do przygotowania i wykonania umowy.

 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania i realizacji zawartej/planowanej

do zawarcia z Panią/Panem umowy, takie jak: usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, usługi pocztowe.

 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 

6. RADIOSTER Sp. z o.o. informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

7. RADIOSTER Sp. z o.o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia danych ze zbioru danych osobowych RADIOSTER Sp. z o.o..

 

Aktualności

Podziękowania TRAKO 2019

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę na naszym stoisku podczas targów TRAKO w Gdańsku.

Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że poruszone wspólnie tematy są rozpatrywane przez naszych specjalistów,

którzy są odpowiedzialni za interesujące Państwa tematy. W najbliższym czasie mogą Państwo oczekiwać na kontakt z naszej strony

w celu kontynuacji poruszony zagadnień.

 

Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy zachęcą Państwa do dalszej współpracy.

 

Z wyrazami szacunku

 

RADIOSTER Sp. z o.o.


pa 16, 2019